BIAŁYSTOK

Termin:

Wkrótce zostanie opublikowany.

Miejsce konferencji:

Wkrótce zostanie opublikowane.

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

Punkty edukacyjne:

Uczestnicy szkolenia otrzymają miękkie punkty edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Pakiet uczestnika:

Pakiet uczestnika obejmuje:
– udział w wykładach,
– program naukowy
– certyfikat uczestnictwa
– przerwy kawowe, lunch

Program naukowy:

Wkrótce zostanie opublikowany