KRAKÓW

Termin:

14.02.2020 r.

Miejsce warsztatów:

Q Hotel Plus Kraków
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
Prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

Punkty edukacyjne:

Uczestnicy warsztatów otrzymają punkty edukacyjnych zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Pakiet uczestnika

Pakiet uczestnika obejmuje:
– udział w wykładach,
– program naukowy
– certyfikat uczestnictwa
– przerwy kawowe, lunch

Program naukowy:

WERSJA DO DRUKU

14.30  -14.40 Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. Andrzej Marszałek

14.40- 15.00  Epidemiologia raka piersi
prof. dr hab. Janusz Ryś, prof. dr hab. Jadwiga Rachtan

15.00 – 15.30  Diagnostyka morfologiczna potrójnie ujemnego raka piersi
prof. dr hab. Janusz Ryś, prof. dr hab. Andrzej Marszałek

15.30 – 16.00 przerwa lunchowa

16.00 – 16.20 Biologia molekularna potrójnie ujemnego raka piersi – molekularne podstawy leczenia celowanego
dr hab. med. Artur Kowalik

16.20 – 16.40 Leczenie neoadiuwantowe i uzupełniające chorych na potrójnie ujemnego raka piersi
dr hab. n. med. Michał Jarząb

16.40 – 16.55 Leczenie chorych na rozsianego potrójnie ujemnego raka piersi
dr hab. n. med. Michał Jarząb

16.55 – 17.15 przerwa kawowa

17.15 – 17.30 Chirurgia w diagnostyce i leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi
dr med. Wojciech Łobaziewicz, prof. dr hab. Leszek Kołodziejski

17.30 – 18.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji – zespół wykładowców